Wycieczki krajoznawcze i dydaktyczne

Rozległy i ciekawy teren Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka sprzyja organizowaniu wycieczek krajoznawczych i dydaktycznych. Na terenie Puszczy Zielonki znajduje się 200 różnych pomników przyrody, wchodzących w skład pięciu rezerwatów przyrodniczych. Jednym, najbardziej znanym, jest Dąb Bartek.

jesienny las

Szlaki Puszczy Zielonki

Szlaki umożliwiają uprawianie wielu różnych sportów turystyki pieszej i rowerowej. Dla dzieci nie zabraknie ścieżek edukacyjnych oraz stanowisk z opisami fauny i flory. Wśród szlaków parku wyróżniamy szlak kajakowy o długości 11,3 km oraz liczne szlaki rowerowe. Dla miłośników pieszych wycieczek wytyczono aż cztery szlaki podstawowe o zróżnicowanej trudności oraz szlak łączący. Przez park przebiega również szlak konny, prowadzący przez urokliwe tereny leśne. Warty uwagi jest także Szlak Piastowski, gdzie można zobaczyć średniowieczne grodziska, pozostałości zamkowych ruin, zabytkowe kościoły oraz pomniki.

Ścieżki dydaktyczne przebiegające przez Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka

  • Dziewicza Góra (długość 5,5 km, 19 przystanków) – największą atrakcją tej trasy jest wieża widokowa na szczycie góry, z której widać rozległe lasy Puszczy Zielonki;

  • Ścieżka imienia Maksymiliana Jackowskiego (długość 1 km, 5 przystanków) – trasa ta prowadzi przez miejsca upamiętniające dawnego dziedzica wsi Wronczyn oraz jeziora, będące walorem krajobrazowym i przyrodniczym tych okolic;

  • Kraina Modrej Przygody (długość 2 km, 11 przystanków) – ścieżka ta pozwala zapoznać się ze światem fauny i flory pobliskich lasów oraz gospodarką leśną;

  • Walory przyrodnicze okolic Kiszkowa (długość 26 km, 9 przystanków) – trasa ta zapoznaje zwiedzających z przyrodą, walorami kulturowymi oraz krajobrazowymi okolic Kiszkowa;

  • Zbiorowiska roślinne wokół jeziora Zielonka (długość 3 km, 8 przystanków) – ścieżka ta przebiega przez samo centrum parku.

  • Skansen miniatur w Pobiedziskach - 12 km

  • Pola lednickie

  • Skansen Lednogóra Wielkopolski Park Etnograficzny

  • Ostrów Lednicki